721 996 927 przedszkole@kreatywnenutki.edu.pl
Armii Krajowej 19, 27-200 Starachowice

Terapia ręki

underline

Terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka.

Cel terapii ręki:

  • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
  • poprawę umiejętności chwytu,
  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
  • wzmacnianie koncentracji,
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • przekraczanie linii środka ciała.

O nas

Bierzemy udział w projektach

Stosujemy metody terapeutyczne

721 996 927 przedszkole@kreatywnenutki.edu.pl
Armii Krajowej 19, 27-200 Starachowice
6.00-17.00 Facebook